Selvmord

Stadig flere opplever å miste noen nære i selvmord. De siste 15 årene har det vært en svakt fallende trend i selvmordsdødelighet i Norge.  Perfeksjonisme kan være knyttet til selvmordsatferd. Man går fra situasjonen til en global vurdering av seg selv: jeg er jo helt håpløs, jeg. Jo sterkere press man føler innenfra og utenfra, jo farligere er det. Det er vel noe med at man er ulykkelig, men kjærlighetssorg har vært et tilfelle flere ganger. De fleste mennesker har på et eller annet tidspunkt i livet hatt tanker om selvmord i kritiske livssituasjoner. Hensikten med å ta livet av seg selv er ikke alltid åpenlys og ofte ledsaget av stor fortvilelse og usikkerhet. Det kan være tilfeldigheter som avgjør om du kommer til å prøve å ta livet av deg selv eller ikke. Følelsesmessige kriser kan være den utløsende årsaken til et selvmordsforsøk. Tapet av nære slektninger og venner, trusler om tap av ektefellen, alvorlige problemer og skuffelser på jobben eller på skolen eller truende sykdom er eksempler på dette. I mange tilfeller vil du være sterkt i tvil om det er det riktige du holder på å gjøre. På den ene siden ønsker du å dø, men på den annen side vil du også gjerne leve videre. 
Det er forskjellige hvem som tar selvmord, hvor gamle de er, og om de er mann eller kvinne. Det er sjeldnere hos barn enn hos voksne, men det betyr ikke at barn ikke kan ta det.

Det er de siste årene registrert et stigende antall unge mennesker som velger selvmord som løsning på problemene deres. Kanskje man kan finne årsaken i samfunnets stadig stigende krav til de unge, manglende trygghet i oppveksten, utsikt til varig arbeidsløshet blandet med et vekslende stoffmisbruk eller alkoholmisbruk.

Særlig utsatt er nok de som i forveien har et alkohol- eller medisinmisbruk og personer med tilbøyelighet til depresjon eller avvikende karakter og adferd.

Selvmordsforsøk er altså mer "vanlig"  blant misbrukere, sannsynligvis fordi disse menneskene gjennom misbruket har kommet i en livssituasjon som de ikke kan finne noen løsning på, og hvor kun selvmordet kan føles som en befrielse og en løsning på håpløsheten. 

Selvmord er ingen løsning.

Man sier ofte at den som går og truer med selvmord, ikke kommer til å gjøre det. Dette er dessverre ikke riktig. De fleste av dem som forsøker å ta livet av seg, har allerede en eller flere ganger fortalt andre om hva som holder på å skje.Derfor er det viktig at du er oppmerksom på de signaler som blir gitt, sånn at du kanskje kan nå å gripe inn innen det er for sent. Hvis du har tanker om å prøve å ta livet av deg, bør du snarest mulig ta kontakt med personer som er parate til å hjelpe deg. Legen din vil alltid vite hvor du skal gå for å bli hjulpet ut av den kritiske situasjonen. Husk på at alle leger har taushetsplikt og at det å få snakket om det ofte kan være det første skrittet ut av de vanskelighetene man sliter med.En person som har forsøkt å ta livet av seg, vil alltid være i en vanskelig livssituasjon, og det er nødvendig å sikre den pågjeldende den nødvendige hjelpen i situasjonen. Mange innlegges på sykehus og behandles for den akutte livstruende tilstanden, men dessverre er det ofte sånn at det verken er kapasitet eller tid til å ta seg av de minst like viktige forholdene, de som førte til selvmordsforsøket.En så vanskelig livssituasjon er de færreste mennesker i stand til å klare alene. Det er nødvendig med profesjonell hjelp. Legen din har ofte et godt kjennskap til livsforløp og familieforhold og er i de fleste tilfeller den som skal forsøke å hjelpe enten alene eller i samarbeid med sykehusavdelingen eller en spesialist.

Hjelpen skal settes inn umiddelbart etter selvmordsforsøket. Dels fordi det kan være overhengende risiko for et nytt selvmordsforsøk, men også fordi den pågjeldende er mest motivert for hjelp nettopp på dette tidspunktet, hvor de fleste uttrykker glede over at selvmordsforsøket ikke førte til døden. 
litt av innlegget. kilde: nettdoktor.no

 

Du har et bra liv. Mat, penger, et tak over hodet og en familie som elsker deg. Er det ikke nok? I mens du tenker på å dø, er det en som skulle ønske de hadde livet ditt.


//privat foto. 

 

 
 

 

 

2 kommentarer

Postet av: ådne
Dato: 03.06.2012 Klokken: 22:06 -


you only got one life... live it!
Postet av: akopperud
Dato: 03.06.2012 Klokken: 22:07 - http://akopperud.blogg.no


true shit, man

Skriv en ny kommentar